Włoski Instytut Kultury udostępnia na swojej stronie specjalną usługę umożliwiającą dokonanie zapisów na kursy językowe drogą internetową.

Procedura została maksymalnie uproszczona i przewiduje ona jedynie wybranie kursu z dostępnej listy, a następnie wypełnienie odpowiedniego formularza.

Należność za kurs należy uiścić jednorazowo poprzez przelew na konto bankowe lub wpłatę za pośrednictwem poczty zaraz po dokonaniu zapisu, a potwierdzenie wpłaty przesłać na adres: corsi.iic.coordinazione@gmail.com w ciągu dwóch dni od momentu zapisu. W przeciwnym wypadku rejestracja zostanie anulowana.

Uwaga! Przed rozpoczęciem procedury zapisu na kurs należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Włoski Instytut Kultury (wyłącznie w ramach procedury zapisu) oraz zapoznać się z treścią Regulaminu Kursów Języka Włoskiego oraz zaakceptować jego zasady. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem kursów przez Instytut zgodnie z polityką prywatności Instytutu oraz przepisami o dopełnieniu zobowiązań regulaminowych (art. 6 ust. 1b RODO).